Từng là sản vật nổi tiếng một thời ở vùng Đại Lộc, nhưng hiện nay thương hiệu chè xanh An Bằng đang bị mai một, kéo theo diện tích trồng chè tại An Bằng (xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) cũng bị suy giảm đáng kể. Việc tạo lập vườn ươm giống, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, quy trình thâm canh để nâng cao năng suất, chất lượng, phát triển thương hiệu chè xanh, tạo sản phẩm đặc trưng vùng miền được huyện Đại Lộc hướng tới. Tin vui đối với người dân xứ chè An Bằng là dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để khôi phục và phát triển vùng chè An Bằng tại huyện Đại Lộc, Quảng Nam”, thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số đã được Bộ KH&CN phê duyệt.

Dự án do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đại Lộc chủ trì, Viện Thổ nhưỡng nông hóa chuyển giao công nghệ, được triển khai trong giai đoạn 2017-2020. Theo ông Hồ Ngọc Mẫn – Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, chủ nhiệm dự án, Quảng Nam là một trong những địa phương có điều kiện tự nhiên thích hợp với cây chè. Vùng chè của tỉnh hiện có khoảng 500 ha, tập trung nhiều ở Tiên Phước (khoảng 200 ha), Đông Giang (160 ha), Nam Trà My (45 ha), Đại Lộc (hơn 30 ha), mỗi năm cho khoảng 900 tấn búp tươi. Theo định hướng phát triển nông – lâm – ngư nghiệp của tỉnh Quảng Nam đến năm 2015 đã được Chính phủ phê duyệt vào năm 2005, cây chè được quy hoạch phát triển khoảng 1.000 ha tại các vùng trung du đồi núi. Từ chủ trương của tỉnh, huyện Đại Lộc hướng tới khôi phục, phát triển vùng chè chuyên canh tại làng nghề truyền thống hàng trăm năm này, giúp giải quyết lao động tại chỗ, cải thiện sinh kế cho người dân.

Năm 2017, dự án đang trong giai đoạn khởi đầu, địa phương đang chỉ đạo tiến hành lựa chọn cây đầu dòng, hỗ trợ để người dân tham gia trồng và khôi phục vườn chè chuyên canh, trước mắt là việc tạo lập vườn ươm cây giống bằng phương pháp nhân giống vô tính (giâm cành, thay vì nhân giống bằng hạt). Từ cây giống này, dự án sẽ xây dựng mô hình trồng chè thâm canh với quy mô 5 ha (15.000 cây/ha) theo hướng VietGap tại thôn Mỹ Lễ. Bên cạnh đó, còn cải tạo nương chè cũ tại An Bằng với diện tích 10 ha theo hướng VietGap. Mục tiêu đặt ra là diện tích trồng mới phải đảm bảo năng suất đạt 1,2-1,4 tấn/ha vào năm 2020; trên diện tích chè cũ, năng suất đạt 2 tấn chè búp. Công nghệ thu hoạch, chế biến (làm héo, làm lạnh đột ngột), đóng gói chè; dây chuyền tạo sản phẩm chè khô, đóng gói, nhằm tạo sự đa dạng hóa sản phẩm chè An Bằng sẽ được chuyển giao cho Hợp tác xã nông nghiệp Đại Thạnh. Dây chuyền sản xuất này có công suất chế biến, đóng gói lên tới 400-500 kg búp tươi mỗi ngày. Dự án cũng tiến đến sản xuất thử nghiệm và đóng gói 2 tấn chè búp khô, loại 100 g, 200 g, 500 g… Với những mục tiêu, nỗ lực mà dự án hướng tới, hy vọng màu xanh của vùng chè sẽ hiện hữu trên những khu vườn, gò đồi của xứ An Bằng và sản phẩm chè đặc sản của đất Đại Lộc có cơ hội vươn mạnh ra thị trường.